Misyon

Öğrencilerini, lisans/lisansüstü programlarında nitelikli ve çağdaş öğretim sunarak araştırıcı, sorgulayıcı, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş; analitik düşünce yeteneğine ve güçlü iletişim becerilerine sahip; üretim süreçlerinin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini gözeten; iş yaşamında alanındaki problemlere çözümler getirebilen kimya mühendisleri olarak yetiştirmektir.

 

Vizyon

Kimya mühendisliği alanında araştırıcı ve sorgulayıcı mühendisler yetiştiren, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyen,  evrensel bilime katkı yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde yer edinen öğretim ve araştırma kurumu olmaktır.

13 Temmuz 2018, Cuma 171 kez görüntülendi