Temel İşlemler Laboratuvarımızda Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I-II derslerinde kullanılan özel tasarlanmış deney setleri bulunmaktadır. Öğrencilerimiz müfredatlarında yer alan mühendislik dersleri kapsamında edindikleri teorik bilgileri deney setlerinde uygulama yaparak pratiğe dökme imkanı bulmaktadır.

 

      

Eğitim Reaktörü                          Proses Kontrol Düzeneği         Isı Değiştirici Düzeneği                Akışkan Yatak Düzeneği

      

Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon                 Piroliz Düzeneği                  Akışkan Karıştırma Düzeneği         Gaz Absorpsiyonu Düzeneği

Düzeneği

Distilasyon Düzeneği                 Sürtünme Kayıpları Düzeneği

17 Temmuz 2018, Salı 612 kez görüntülendi